0232 457 5001

Tuz Klor Jeneratörü

Avantajları

Tuzdan klor üreten sistem, dünyada en yaygın olarak kullanılan ve hem ekonomik hem de çevresel açıdan en çok tavsiye edilen su dezenfeksiyon yöntemidir.

Her tür yüzme havuzunda suyun devamlı kullanılır kalmasını garantilemenin en sağlıklı ve en düşük maliyetli yoludur.

Su arıtmada çok çeşitli uygulamaları ile Naturalchlor ürünleri özel ve umuma açık havuzlar, otel havuzları, belediyelere ait havuzlar, spor salonları, su parkları, göller, yunus akvaryumları, marinalar, termal güç istasyonları, nükleer enerji santralleri vb için tavsiye edilir.

Sağlıklı

Yüzme havuzunun suyunda bulunan az miktarda tuz konsantrasyonu, bakteri ve yosun oluşumunu engelleyen doğal bir antiseptik vazifesi görürken, yüzücülerin cildi üzerinde yumuşak bir etki bırakır. Düşük tuz konsantrasyonu ciltte tahrişe neden olmaz. Aksine, doğal bir rahatlama sağlar. Naturalchlor sistemi, geleneksel klorlama sistemlerinden farklı olarak, ciltte ve gözlerde rahatsızlığa yol açan ve nahoş bir kimyasal kokusuna sebep olan bağlı klorları da ortadan kaldırır. Ayrıca geleneksel yöntemlerde kullanılan ürünlerdeki izosiyanidler, renklendiriciler ve koruyucular gibi zararlı bileşenlerin havuz suyunda birikmesi sorunu Naturalchlor ile ortadan kalkmaktadır.

Tuz elektrolizi ile havuz suyu dezenfeksiyonu , suya tuz eklenmesinin ardından elektroliz ünitesinin anot ucunda aşağıdaki elektroliz reaksiyonu ile klor ( Cl ) oluşur.

Daha etkili

Klorun hijyen etkisi geleneksel sistemlerdekinden çok daha kuvvetlidir. Klor, su dezenfeksiyon döngüsünün belli bir noktasında sürekli olarak üretilir ve bu üretildiği noktada konsantrasyonu çok yüksek seviyelere ulaşır. Bu yüksek klor konsantrasyonu, havuzda mevcut bulunan klor seviyesinde elimine edilmesi mümkün olmayan kirletici maddeleri ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra, su elektrot ünitesinin içinden geçerken bağlı klorlar ve vücut losyonu artıkları gibi kirletici maddelerin oksitlenip yok olmasını sağlayan güçlü bir elektriksel alana maruz kalır. Bu yalnızca bir tuz klorinatörü ile mümkündür. Yani bu yöntemle iki yönlü ve çok daha güçlü bir hijyen ve temizlik etkisi elde edilmektedir.

Güvenli

Klor otomatik bir sistemle üretilir ve suda çözünür. Tehlikeli kimyasalların kullanımını ya da depolanmasını gerektirmez, dolayısıyla yangın ya da patlama riski ortadan kalkar. Yüzme havuzu bakım dairelerinin aşındırıcı atmosferi ve kötü kokusu söz konusu olmayacağından personel çalışma koşulları çok daha iyi olacaktır.

Ekolojik

Klorun tuzdan üretilip fonksiyonunu tamamladıktan sonra tuza dönüştüğü kapalı bir döngü söz konusudur. Herhangi bir kimyasal madde birikimi olmaz, dolayısıyla havuzun boşaltılması gerekmez.

Ekonomik

Havuzun bakım maliyetinde %80 oranında, toplam dezenfektan kimyasal ürün kullanımında %100 oranında tasarruf sağlar. Ekipmanın amorti edilmemesinden sonra maliyet geleneksel klorlama sistemlerinin %10u kadar olacaktır.

Ve bu kadar da değil…

  • Tuzda bulunan iyot sayesinde bronzlaşmayı kolaylaştırır.
  • Ciltte rahatsızlığa neden olmaz, havuzdan her çıkıldığında duş gerektirmez.
  • Saçlarınızı korur, mayoların rengini soldurmaz.
  • Alışılmış nahoş klor tadını ve kokusunu ortadan kaldırır.
  • Ayarlayın ve unutun: Sadece sistemi çalıştırın ve klor seviyesini ayarlayın, hepsi bu!
  • İnşaat işi gerektirmez, mevcut herhangi bir havuz filtrasyon tesisatına kolaylıkla monte edilebilir.

tuz-klor-jeneratoru

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2
(TUZ + SU = KOSTIK + HIDROJEN + KLOR)

Oluşan bu klor suda çözünerek hipoklorik asit meydana getirir.

Cl2 + H20 = HOCl + HCl
(KLOR + SU = HIPOKLORIK ASIT + HIDROKLORIK ASIT)

Hipokloröz asit suyu sterilize ederek bakterileri oksitler.

2HOCl = 2HCl + O2
(HIPOKLORIK ASIT = HIDROKLORIK ASIT + OKSIJEN)

Suyun dezenfeksiyonu tamamlandıktan sonra, hidroklorik asit kostik soda ile bir nötralizasyon reaksiyonu içinde tepkimeye girerek yeniden tuz ve su oluşturur.

Hidrojen ve oksijen tepkimeye girerek su oluşturur.

NaOH + HCl = NaCl + H2O
(KOSTIK + HIDROKLORIK ASIT = TUZ + SU)

Görüldüğü gibi bu hiçbir ürünün kaybedilmediği kapalı bir sistemdir. Girdiler parçalanır, tepkimeye girer ve yeniden kazanılır. Bu tuz konsantrasyonunun nasıl sürekli sabit kaldığını da açıklar. Tuz ilavesi ihtiyacı, filtre geri yıkamalarıyla su kaybedilmesi, yoğun yağış ya da havuzun kullanılması gibi sebeplerden doğmaktadır.