0232 457 5001

Açık Havuz

Açık yüzme havuzları, günümüzde en çok tercih edilen havuz tiplerindendir. Derinlikleri ihtiyaca göre değişmekle beraber, ülkemizde 145 cm derinliği yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım amacına göre; tuzlu su, termal su ya da şebeke suyu kullanılabilir. Havuz filtrasyonu, kullanılan suyun özelliklerine bağlı olmadan, havuzun en önemli bileşenidir. Havuz formları, çevresel yapılara ve mimari öğelere bağlı olarak; üstten taşmalı, gizli savaklı ya da skimmerli olarak tasarlanabilmektedir. Tüm mimari havuz tasarımları, görsel, aynı zamanda da işlevsel olmakla beraber, hijyen sağlanması açısından, %100 taşma tekniğine göre planlanmalıdır. TS 11899 Yüzme Havuzu Suyunun Hazırlanması, Teknik Yapım, Kontrol, Bakım ve İşletmesi için Genel Kurallar standardında belirtilenler, sağlıklı bir havuzun oluşması için çok önemlidir.