0232 457 5001

Çocuk Havuzu

Turistik tesislerde çocuk havuzlarının filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri diğer havuzlardan bağımsız olmalıdır. TSE’ye göre çocuk havuzu derinliği azami 50 cm olarak belirtilmektedir. Havuzun mimari yapısı; skimmerli ya da taşmalı yapmaya uygundur. Çocuk havuzları ile diğer yetişkin açık havuzların, çocukların aşamayacağı bir engelle ayrılmasında büyük fayda bulunmaktadır.