0232 457 5001

Aktif Karbon

filtre-3Aktif karbon filtre sularda, renk, tat, koku giderici olduğu gibi, çözülmemiş organik kirlilik ve organik olmayan kirliliklerin de arıtılmasında kullanılmaktadır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler. En düşük su debilerinden, en maksimum debilere kadar performansı kanıtlanmış olan aktif karbon filtre grupları, işletmeler ve evsel kullanımlarda su arıtımının en önemli ünitelerinden biridir. Aktif karbon filtre grubunun en büyük avantajlarından bir diğeri ise, sarf malzeme giderinin yalnızca su olmasıdır. Çünkü bu filtre grubu ters yıkama işlemini yalnızca su ile yapıp başka bir malzemeye ihtiyaç duymamaktadır. Otomatik olarak yapılan ters yıkama işlemi ile aktif karbonun periyodik olarak temizlenmesi sayesinde aktif karbon mineralinin daha uzun süre hizmet vermesi sağlanır.