0232 457 5001

Ters Ozmoz

Ters Ozmoz bir su arıtma teknolojisi / yöntemidir. Hatta dünyada en son su arıtma teknolojilerden biridir. Ters Ozmoz su arıtma yönteminin çalışma prensibi esasında basittir. Arıtılmamış suya ozmotik basınç uygulayarak suyu ikiye ayırır:

  1. Ürün Suyu
  2. Atık Su

“Ürün suyu” dediğimiz arıtılmış sudur. Atık su ise arıtılan maddelerin cihazdan uzaklaştırılması için gereken bir parçadır.

Ters Ozmoz membran filtreleri suyun basınç ve ısısına göre şebeke sularını yaklaşık %95-%97 oranında arıtabiliyor. Aynı zamanda eski cihazların arıtamadığı maddeleri de arıtabiliyor, mesela kireç, demir, mangan, arsenik yada mikroorganizma…

Ters (Reverse) Ozmoz teknolojisi canlılarda doğal olarak var olan ozmoz olayından geliştirilmiştir. Canlılarda, organlardan kana su geçişi, bitkilerin köklerinin topraktan suyu alması v.b. doğal olarak meydana gelen ozmoz olayı ile gerçekleşir. Ozmoz, yari geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış olan az yoğun ortamdan çok yoğun ortama su geçişidir. Doğal olarak meydana gelen ozmos olayında, çok yoğun ortama basınç uygulanması ile ters ozmoz (Reverse osmosis) olayı gerçekleştirilir. Çok yoğun ortama basınç uygulanması ile su çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama geçer. Reverse ozmoz sisteminde kullanılan yari geçirgen membran, 12 angström gözeneklere sahiptir. Su molekülleri 5 angströmden küçüktür ve nötr elektrik yüküne sahiptir. Bu sayede membrandan kolaylıkla geçerler. Fakat suda yer alan artı ve eksi yüklü iyonlar ve moleküller, bakteri ve virüsler 5 angströmden büyük olduklarından zardan geçemezler ve doğruca atik hattına yönelirler.

Eksi ve arti yüklü iyonların bir kısmı birbirini çekerler, nötr moleküller oluştururlar ve membrandan geçebilirler fakat bu moleküllerin değeri toplam iyonlara göre %3’ü aşmadığından; arıtılmış su, saf su değerlerine ulaşmaz. Aynı zamanda bu geçiş hiçbir zaman zararlı olabilecek miktarlara ulaşamaz. Dolayısı ile kaliteli kaynak suyu özelliğinde su elde edilir. Ters ozmoz üniteler genelde ön filtrasyon aşamaları sonrasında kullanılır. Su önce partikül filtreden geçirilir. Partikül filtrasyon, suyun içinde bulunan 12 mikrondan daha büyük olan tüm partikülleri tutar. (1 mikron = 0.001 mm) Partikül filtrasyon membranların tıkanmasını engellemek amacı ile kullanılır. Partikül filtrasyondan sonra su aktif karbon filtreden geçirilir. Aktif karbon ile suda istenmeyen koku, tat ve klor tutulur. Aktif karbon filtreden geçirildikten sonra su, tekrar 1 mikron filtrasyondan geçirilir. Burada daha ince taneciklerin tutulması sağlanır. Bu ünitelerden geçen su ters ozmoz membrana verilmeye hazırdır. Ters ozmoz membran suyun çözünmüş iyonları tutar. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, kurşun, arsenik, nitrat, asbest ve diğer bir çok zararlı iyonlar bulunur. Su ters ozmoz membrandan çıktıktan sonra ikinci bir tat düzenleyici post aktif karbon filtreden geçirilir. Ters ozmoz üniteden çıkan su son derece güvenilir içme suyudur.

yuksek-debili-ters-ozmoz-endustriyel

YÜKSEK DEBİLİ TERS OZMOZ SİSTEMİ (ENDÜSTRİYEL)